دستور if

آشنایی با دستور if در پایتون

دستور if برای اجرای عبارت شرطی استفاده می شود.

در زبان های برنامه نویسی JAVA و C برای بدنه if از {} استفاده می شود اما این عمل در پایتون با استفاده از Space گذاری انجام می شود.

عبارت شرطی در پایتون از ۳ قسمت تشکیل شده است:

۱- کلمه if

۲- شرط

۳- بدنه عبارت

برای اینکه وارد بدنه if شویم در خط بعد از ۴ عدد Space یا یک TAB استفاده می کنیم. اما چون همانطور که در مطالب قبلی اشاره کردیم پایتون در سیستم عامل های مختلف اجرا می شود ممکن است شما برنامه را روی ویندوز بنویسید و بخواهید روی لینوکس اجرا کنید در این صورت اگر از tab یا space استفاده کرده باشید با مشکل مواجه می شوید. پس بهتر است بجای space و tab از جاگذاری خود پایتون استفاده شود.

به طور مثال :

>>>if x==10:
  if y==20:
    print('PYTHON')

همانطور که مشاهده می کنید وقتی بعد از : enter می زنید خودش space گذاری را انجام می دهد.

if y==20 داخل بدنه شرط اول و (‘print(‘PYTHON داخل بدنه شرط دوم است.

در شرط ها یک مقدار String غیر خالی True ، یک مقدار int غیر صفر برابر با True و در این صورت False می باشد:

>>>A=10
>>>if A:
  print('Salam')
Salam

توجه کنید اگر مقدار A را ۰ تعریف کرده بودیم Salam نوشته نمی شد.

عبارت مقایسه ای در دستور if

در شرط ها از عبارت مقایسه ای هم می توانیم استفاده کنیم.

به عنوان مثال :

>>>number_1=10
>>>number_2=20
>>>if number_1>number_2:
    print('number_1>number_2')
  print('number_2>number_1')

در مطالب بعدی به نحوه استفاده از دستور if در مقایسه لیست ها، دیکشنری ، set و عبارت های منطقی می پردازیم.

همچنین از طریق لینک زیر می توانید در کانال تلگرام ما عضو شوید :)

دستور if

نظرات