windows10

آموزش تعمیر ویندوز با دستور sfc

بعضی اوقات ممکن است در ویندوز با پیغام خطای فایل سیستم خراب است یا گم شده است مواجه شویم برای برطرف کردن این مشکل میتوانید از ابزار System File Checker استفاده کنیم. دستور sfc یا System File Checker یکی از ابزارهای کاربردی در ویندوز میباشد که کاربرد اصلی آن، بررسی و جایگزین کردن فایلهای سیستمی خراب شده یا گم شده می باشد. 

برای استفاده از این دستور ابتدا cmd  را به صورت Run As Administrator  اجرا می کنیم و دستور زیر را در خط فرمان  تایپ می کنیم

sfc /scannow

 تعمیر ویندوز با دستور sfc

پس از اتمام فرایند بررسی فایلهای سیستمی با یکی از پیامهای زیر مواجه خواهید شد:

Windows Resource Protection did not find any integrity violations.

اگر با پیام did not find any integrity violations مواجه شوید، یعنی دستور sfc هیچ فایل سیستمی خراب شده یا گمشده ای در ویندوز پیدا نکرده است.

Windows Resource Protection could not perform the requested operation

اگر دستور sfc نتواند فرایند بررسی خود را ادامه دهد یا با مشکل خاصی مواجه شود یا اینکه نیاز به اجرای Offline داشته باشد، پیام could not perform the requested operation را نمایش خواهد داد.

Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log:

زمانیکه دستور sfc به خوبی فایلهای سیستمی خراب شده و گمشده را پیدا و با فایلهای WRP جایگزین میکند، پیام found corrupt files and successfully repaired them را به شما نمایش میدهد.

Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log:

اگر دستور sfc بتواند فایلهای خراب یا گمشده را پیدا کند اما نتواند آنها را با فایلهای WRP جایگزین کند پیام found corrupt files but was unable to fix some of them را به شما نمایش خواهد داد.

?همچنین از طریق لینک زیر می توانید در کانال تلگرام ما عضو شوید :)

ساخت یک پارتیشن ساده در لینوکس با دستور تعمیر ویندوز با دستور sfc netspot netsp0t

نظرات