اتصال روتر به Radius server

آموزش اتصال روتر به Radius Server

برای پیاده سازی AAA بر روی تجهیزات سیسکو علاوه بر تنظیمات بر روی روترها نیاز به سروری جهت نصب و راه اندازی RADIUS می باشد. راه کارهای متفاوتی برای پیاده سازی وجود دارد که ISE یکی از قوی ترین سرور هایی است که میشه برای اتصال روتر به Radius server  استفاده کرد.

اتصال روتر به Radius server

برای اتصال روتر به RADIUS سرور باید از aaa بر روی روتر سیسکو به شکل زیر استفاده کنیم.

R1(config)#aaa new-model
R1(config)#aaa authentication login default group radius 
R1(config)#aaa authorization exec default group radius 
R1(config)#aaa accounting exec default start-stop group radius

اتصال روتر به Radius server

 بعد از تنظیم aaa باید RADIUS Server معرفی کنیم.

R1(config)#radius-server host 192.168.10.111 key 1234

 

سپس روی ISE مان RADIUS Client را مشخص می کنیم در بخش

Administrator > Network Devices 

 

اتصال روتر به Radius server

 

سپس یک User  برای تست اتصال می سازیم.

اتصال روتر به Radius server

و بادستور زیر می توانیم اتصال تست کنیم.

R1#test aaa group radius USER PASSWORD legacy 

2

 

?همچنین از طریق لینک زیر می توانید در کانال تلگرام ما عضو شوید :)

اتصال روتر به Radius server netspot netsp0t

 

 

نظرات