دستور break پایتون

دستور Break و Continue در پایتون

در مطلب های قبلی به آموزش برخی از دستورات پایتون از جمله دستور for پرداختیم، در این مطلب می خواهیم به آموزش دستور Break و Continue در حلقه ها و کاربرد های استفاده از آن ها بپردازیم.

دستور Break

برای اختلال در روند اجرای حلقه ها به کار می روند.

به طور مثال :

for i in range(20):
  print(i)
  break

 

در این مثال خروجی برنامه صفر است، چون بلافاصله پس از رسیدن به Break از حلقه خارج می شود در نتیجه فقط مقدار اولیه (x (0 چاپ می شود.

پس از رسیدن به Break از نزدیک ترین حلقه خارج می شود.

دستور continue

دستور continue به این صورت است که اگر در برنامه استفاده شود باعث می شود که حلقه به ابتدا برگشته و خطوط بعد از continue در بدنه loop اجرا نشوند.

در واقع Break باعث متوقف شدن و خروج از حلقه می شود ولی Continue حلقه را به ابتدا بر می گرداند.

در ادامه برای درک بهتر آن به بررسی کاربردهای دستور continue با چند مثال ساده می پردازیم.

مثال ۱ :

for i in range(5):
  print (i)
  print (i)

 

خروجی برنامه:

۰

۰

۱

۱

۲

۲

۳

۳

۴

۴

مثال ۲:

for i in range (5):
  print (i)
  continue
  print (i)

خروجه برنامه :

۰

۱

۲

۳

۴

مثال ۳:

for i in range(100):
  if i%2==0:
    continue
  print (i,end=" ")

 

خروجه برنامه:

۹۹ ۹۷ ….. ۵ ۳ ۱

اعداد فرد را چاپ می کند.

 

?همچنین از طریق لینک زیر می توانید در کانال تلگرام ما عضو شوید :)

دستور Break و Continue در پایتون netspot netsp0t

نظرات