دستور getmac

دستور GETMAC

به طور کلی در ویندوز چندین راه برای پیدا کردن آدرس فیزیکی کارت شبکه یا همان MAC Address وجود دارد. یکی از این راه ها استفاده از دستور getmac  می باشد.

دستور GETMAC

ابتدا برنامه CMD یا همان Command Prompt را اجرا کنید.پس از اجرای CMD اگر دستورGETMAC را بدون پارامتر وارد کنید. کلیه MAC Address های موجود و مرتبط با کارتهای شبکه متصل به کامپیوتر نمایش داده میشود.

getmac /s 192.168.1.1 /u USER /p PASSWORD

 برای نمایش MAC Address ها به همراه نام کارت شبکه مربوطه باید از پارامتر /V به همراه دستورGETMAC استفاده کنید.

getmac /v

 یکی از مزیت های دستور GETMAC نمایش آدرس های فیزیکی یا همان MAC Address ها در سه حالت CSV و Table و List میباشد. برای نمایش مک آدرس ها در این سه حالت باید از پارامتر /FO استفاده کنید.

getmac /FO tale
getmac /v /FO list

 برای نمایش آدرس های فیزیکی در کامپیوتر های تحت شبکه میتوانید از پارامتر /S برای مشخص نمودن نام یا آدرس IP سیستم مورد نظر استفاده کنید و از پارامتر /U برای مشخص کردن نام کاربری و از پارامتر /P برای وارد نمودن رمز عبور استفاده کنید

getmac /s 192.168.1.1 /u USER /p PASSWORD

?همچنین از طریق لینک زیر می توانید در کانال تلگرام ما عضو شوید :)

دستور GETMAC netspot netsp0t

نظرات