1

کار با فایل ها در برنامه نویسی پایتون

کار با فایل ها در برنامه نویسی پایتون

به صورت تعریف کلی و خام هر چیزی که بر روی کامپیوتر ذخیره می شود یک فایل است. برای کار با فایل ها باید آن ها را ابتدا Open کرد تا در حافظه باز کرد و سپس با آن ها کار کرد. در پایان نیز باید بسته شوند.

کار با فایل ها در برنامه نویسی پایتون

W : قابل نوشتن

R : قابل خواندن

A : خاصیت Append را دارد یعنی به محتوی قبلی می توان اضافه کرد.

R+ : هم قابل خواندن هم قابل نوشتن ولی پیشنهاد می شود از W استفاده شود.

هیچ گاه فراموش نکنید که فایل های باز شده را Close کنید. از فرمان زیر در انتهای کار خود برای بستن فایل استفاده کنید.

کار با فایل ها در برنامه نویسی پایتون

تابع Read

اگر بدون Size استفاده شود کل فایل را باز می کند. اگر فایل باینری باشد به اندازه سایز حجمی آن بر اساس بایت فایل را باز می کند و اگر متنی باشد به اندازه عدد سایز کاراکترهای آن فایل را نمایش می دهد.

همیشه برای استفاده از Read باید فایل را در حالت R باز کنید.

برای مثال فایلی با محتویات زیر ایجاد می کنیم.

کار با فایل ها در برنامه نویسی پایتون

همانطور که مشاهده می کنید، اگر Read بدون سایز نوشته شود کل فایل خوانده می شود.

کار با فایل ها در برنامه نویسی پایتون

و اگر با سایز استفاده شود به تعداد سایز، کاراکتر موجود در فایل را برمی گرداند.

5

اگر از متن فارسی استفاده کنید هنگام ذخیره کردن با پیغام Warning برخورد می کنید که در صورت OK کردن در هنگام باز کردن متن فارسی به صورت ? نمایش داده می شود برای جلوگیری از این اشکال باید موقع ذخیره، Encoding را UTF8 انتخاب کنید و در پایتون به این شکل استفاده می کنیم.

6

تابع Readline

کاراکترهایی که در فایل وجود دارند را خط به خط بر می گرداند.

7

تابع Write

هم می تواند با Append استفاده شود و هم با Write که در صورتی که از W استفاده شود محتویات قبلی پاک می شود ولی A به محتویات قبلی اضافه می شود.

در واقع کار Write در هر ۲ حالت یک چیز است و رفتارش بستگی به نوع Open شدن فایل دارد.

8

عدد ۴۵ هم به این معنی است که چه تعداد کاراکتر به فایل اضافه شد.

حال اگر موقع باز کردن فایل به جای a از w استفاده می شد، این متن به جای متن قبلی جایگزین می شد.

 

نظرات