Team-Viewer-for-Android

TeamViewer

Team Viewer نرم افزاری است برای کنترل، هدایت، و حتی تعمیر رایانه ها به صورت remote از طریق اینترنت.

این نرم افزار متعلق به شرکت آلمانی “TeamViewer GmbH”است.

دو user می توانند با نصب این نرم افزار دادن password و کد مربوطه ، کامپیوترهای خود را  به یکدیگر وصل کنند.

نگرانی هم بابت NAT نداشته باشید، چون مشکلی از این بابت برایتان پیش نخواهد آمد.

 

TeamViewer-8.0.19045

 

 در دسته‌بندی نشده