windows

تنظیمات کارت شبکه با دستور NETSH

یکی از مفاهیمی که در شبکه معنا پیدا کرده و به کرات استفاده میشود آی پی است احتمالا با آن تا حدودی آشنا هستید آی پی در واقع آدرس اینترنتی است که هر وسیله موجود در شبکه برای شناسایی به عنوان مبدا و مقصد و مسیر از آن استفاده میکند. اما سوالاتی که مطرح می […]

esxi 11

آموزش تنظیمات اولیه Esxi

بعد از نصب Esxi برای متصل شدن به آن نیاز است یکسری تنظیمات اولیه انجام شود که بتوانیم با  vsphere client  به Esxiمان متصل شویم و کار های اصلی مورد نیاز را انجام بدیم. زمانی که نصب Esxiتمام می شود سیستم به شکل زیر بالا می آید که برای ورود به صفحه تنظیمات کلید F2  […]