ایجاد SIP Trunk 1

ایجاد SIP Trunk و نحوه برقراری ارتباط بین الستیکس و گیتوی نیوراک (فیلم آموزشی)

ایجاد SIP Trunk و نحوه برقراری ارتباط بین الستیکس و گیتوی نیوراک در فیلم زیر می‌توانید نحوه برقراری ارتباط بین Elastix IP-PBX و Newrock Gateway را ببیند :   موفق باشید. همچنین از طریق لینک زیر می توانید در کانال تلگرام ما عضو شوید