gre

راه اندازی GRE TUNNEL در میکروتیک

یکی از راه های ارتباط Remot در شبکه  از طریق راه اندازی GRE Tunnel می باشد. فرض کنید دو شعبه از شرکت مان در دو جای مختلف قرار دارد و ما بخواهیم ارتباط بین این دو شعبه  را با هم برقرار کنیم یکی از راه ها استفاده از GRE Tunnel با استفاده از بستر Internet است […]