cisco1

معرفی تعدادی از ماژول های روترهای سیسکو

  ماژول سیسکو NM16AM:ماژول Data براي ۱۶ خط تلفن به همراه ۱۶ مودم Internal با سرعت ۵۶Kb/s مي باشد. NM32A : ماژول Data براي ۳۲ خط تلفن بدون مودم Internal مي باشد. اگر از اين ماژول استفاده شود بايد ۳۲ مودم External به روتر وصل شود. NM16A : ماژول Data براي ۱۶ خط تلفن بدون […]