411791-lockstate-ls-5001-remotelock-wi-fi-door-lock1

قفل های مجهز به تکنولوژی Wi-Fi

امروزه با توجه به پیشرفت وسیع و سریع تکنولوژی در تمام زمینه ها ، همه روزه با اختراعات و دستاوردهای جدید و کاربردی تری روبرو می شویم. یکی از این اختراعات  IP Lock  ها نام دارد که این قفل ها به تکنولوژی  Wi-Fi مجهز میباشند. به وسیله قفل های   LS-500I ساخت شرکت  LockState دیگر لازم […]