VTP-Pruning

VTP-Vlan Trunk protocol

VTP  پروتکل لایه ۲ ای انحصاری Cisco  می باشد و کار اصلی آن مدیریت بر روی  Vlan   ها می باشد.

در VTP سوییچ  ها ۳ نقش دارند

 

VTP Server

نقش Server :  سوییچ هایی که نقش Server دارند بسته های Update  را ارسال می کند Bydefault همه سوییچ ها server هستند و دسترسی  Full Parmission  دارد تغییرات همیشه روی سوییچ server است. روی سوییچ server همه ی vlan ها باید ساخته شود. چون برای tag زدن باید Vlan ها را داشته باشد در غیر این صورت drop میشود.

VTP Server ها دسترسی fullpermission دارند یعنی میتوانیم روی VTP Server  ، یک یا چند vlan بسازیم پاک کنیم یا modify کنیم.

VTP سرور ها برای سوییچ های دیگر Update VTP ارسال میکنند (generate ) میکنند تا بقیه آخرین تغییرات را داشته باشند.

بسته هایی که از سمت Server ارسال می شود عبارتتد اند از:

Summary Advertise : یک خلاصه از Databes  است

VTP Request : در خواستی که  از Client به Server  ارسال می شود

Subset Adverties : جوابی است که که از طرف Server ارسال می شود.

 

VTP Client

نقش Client :  سوییچ های که نقش Client  دارند بسته های Update  را می گیرند و خوشان را Update  می کنند و سپس بسته را عبور می دهند (relay می کنند). دسترسی آنها read only است.

 

VTP Transparent

نقش Transparent : سویچ هایی که نقش Transparent  را دارند  بسته Update   بر روی آنها تاثیری ندارد و  فقط  بسته های Update  را از خودشان عبور می دهند .

روش کاری VTP  به این شکل است داخل بسته Update  یک پارامتر به اسم Revision  دارد که این Revision  با هر بار تغییر به تعدادش یکی اضافه می شود و زمانی که به Client ها می رسد اگر Revision  یکی نباشد تغییر اعمال می شود .و تنظیمات Server , Client در فایل Vlan.dat  ذخیره می شود  ولی  Transparent  علاوه بر  Vlan.dat  در running config و فایل Flash ذخیره می شود .

***نکته : مسیر های VTP همیشه باید TRUNK باشند.

به عنوان مثال به شکل زیر توجه کنید

VTP in1

همانطور که مشخص است می خواهیم Server ,Client ,Transparent به صورت زیر پیاده سازی کنیم

vtp2-21-2015 7-39-45 PM

vtp2-21-2015 7-53-22 PM

vtp2-21-2015 7-55-31 PM

همانطور که مشاهده می کنید  ما فقط در Server  یک Vlan  تعریف کردیم اما حال سویچ های Client ما ان Vlan  را ساخته اند.

vvtp2-21-2015 8-08-05 PM

 با دستور زیر می توانیم تنظیمات VTP مشاهده کنیم

vtpS2-21-2015 9-10-03 PM

نظرات